Theo quy định tại tại Điều 11, Điều 12, Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ban hành 02 tháng 02 năm 2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm có quy định: ” …Các doanh nghiệp đã được cấp một trong các Giấy chứng nhận: Thực hành sản xuất tốt (GMP), Hệ thống phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn (HACCP), Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm ISO 22000 sẽ không thuộc diện phải xin cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm…”.

Nghĩa là Doanh nghiệp đã được cấp Giấy chứng nhận ISO 22000 sẽ không phải thực hiện xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP.

ISO 22000:2018 CÓ THAY THẾ ĐƯỢC GIẤY ĐỦ ĐIỀU KIỆN VSATTP KHÔNG?
ISO 22000:2018 CÓ THAY THẾ ĐƯỢC GIẤY ĐỦ ĐIỀU KIỆN VSATTP KHÔNG?

ISO 22000:2018 là hệ thống quản lý an toàn thực phẩm được xây dựng theo cấu trúc cấp cao đảm bảo sự đồng bộ mang tính quốc tế về an toàn thực phẩm.

12 LỢI ÍCH CỦA VIỆC SỞ HỮU CHỨNG NHẬN ISO 22000: 2018

 • Giấy chứng nhận ISO 22000 thay thế cho Giấy đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm do cơ quản chủ quản nhà nước cấp và tổ chức chứng minh được cam kết về an toàn thực phẩm;
 • Để thực hiện các thủ tục công bố sản phẩm một cách dễ dàng;
 • Nâng cao ý thức an toàn thực phẩm và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng;
 • Chủ động ứng phó với các rào cản thương mại quốc tế;
 • Cải thiện, phòng ngừa tai nạn và các tình huống khẩn cấp trong vấn đề an toàn thực phẩm;
 • Là điều cần thiết cho hội nhập của các chương trình khác nhau (HACCP, GMP, BRC, EUREPGAP…);
 • Giảm thiểu chi phí thông qua việc tích hợp chứng nhận ISO 22000:2018;
 • Đảm bảo khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước ngành công nghiệp thực phẩm;
 • Kết hợp và thống nhất các yêu cầu của tiêu chuẩn hệ thống chất lượng/ môi trường/ an toàn thực phẩm một cách có hiệu quả;
 • Tuân thủ Luật có liên quan đến thực phẩm;
 • Nâng cao trách nhiệm của người dân, nhân viên;
 • Nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp và cải thiện độ tin cậy (cải thiện sự hài lòng của khách hàng).

     Nhanh tay đăng ký dịch vụ tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng tài liệu áp dụng các chuẩn mực được chứng nhận, công nhận vào hoạt động của đơn vị, Công ty GQG sẵn sàng đồng hành cùng Quý Tổ chức, Doanh nghiệp, Đơn vị trong thời kỳ hội nhập và phát triển!

Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0929 613 222

hoặc địa chỉ Email: chatluongtoancauvn@gmail.com