Dịch vụ Kiểm định Kỹ thuật an toàn nồi hơi và nồi đun nước nóng có nhiệt độ môi chất trên 115 0C

Đăng ký 0929 613 222

Dịch vụ Kiểm định Kỹ thuật an toàn thiết bị nâng kiểu cẩu

Đăng ký 0929 613 222

Dịch vụ Kiểm định Kỹ thuật an toàn thang máy điện theo QCVN 02:2011/BLĐTBXD

Đăng ký 0929 613 222

Dịch vụ Kiểm định Kỹ thuật an toàn xe nâng hàng theo QCVN 25:2015/BLĐTBXD

Đăng ký 0929 613 222

Dịch vụ Kiểm định Kỹ thuật an toàn Bình chịu áp lực theo QCVN 1:2008/BLĐTBXD

Đăng ký 0929 613 222

Dịch vụ Kiểm định Cân treo

 

Đăng ký 0929 613 222

Dịch vụ Kiểm định Cân ô tô

 

Đăng ký 0929 613 222

Dịch vụ Kiểm định Quả cân cấp chính xác F2, M1, M2

Đăng ký 0929 613 222

Dịch vụ Kiểm định Cân bàn

Đăng ký 0929 613 222

Dịch vụ Kiểm định Huyết áp kế pittong

Đăng ký 0929 613 222

Dịch vụ Kiểm định Máy đo tốc độ xe cơ giới

Đăng ký 0929 613 222

Dịch vụ Kiểm định Áp kế và chân không kế chuẩn kiểu lò xo

Đăng ký 0929 613 222

Dịch vụ Hiệu chuẩn Thước vạch chuẩn

Đăng ký 0929 613 222

Dịch vụ Hiệu chuẩn Thước cuộn chuẩn

Đăng ký 0929 613 222

Dịch vụ Kiểm định Khí áp kế thủy ngân kiểu chậu

Đăng ký 0929 613 222

Dịch vụ Kiểm định Khí áp kế hộp màng

Đăng ký 0929 613 222

Dịch vụ Hiệu chuẩn Máy thử độ bền va đập

Đăng ký 0929 613 222

Dịch vụ Hiệu chuẩn thiết bị thử cường độ bê tông bằng phương pháp bật nẩy

Đăng ký 0929 613 222

Dịch vụ Hiệu chuẩn Calíp trụ trơn

Đăng ký 0929 613 222

Dịch vụ Hiệu chuẩn Máy phóng hình đo lường

Đăng ký 0929 613 222

Dịch vụ Kiểm đinh Tắc xi mét

Đăng ký 0929 613 222

Dịch vụ Hiệu chuẩn Nivô chính xác

Đăng ký 0929 613 222

Dịch vụ Hiệu chuẩn thước cặp

Đăng ký 0929 613 222

Dịch vụ Hiệu chuẩn máy phân tích phổ

Đăng ký 0929 613 222

Dịch vụ Hiệu chuẩn thiết bị chuyển đổi áp suất

Đăng ký 0929 613 222

Dịch vụ Hiệu chuẩn dụng cụ đo mô men lực

Đăng ký 0929 613 222

Dịch vụ Hiệu chuẩn máy thử độ bền kéo nén

Đăng ký 0929 613 222

Dịch vụ Hiệu chuẩn thước rà phẳng

Đăng ký 0929 613 222

Dịch vụ Hiệu chuẩn thước vặn đo ngoài

Đăng ký 0929 613 222

Dịch vụ hiệu chuẩn máy chuẩn lực kiểu tay đòn

Đăng ký 0929 613 222

Dịch vụ Hiệu chuẩn đồng hồ so

Đăng ký 0929 613 222

Dịch vụ – Hiệu chuẩn tấm chuẩn độ cứng

Đăng ký 0929 613 222

Dịch vụ – Hiệu chuẩn Đồng hồ bấm giây điện tử

Đăng ký 0929 613 222