ISO 21001 – Educational Organization – Management systems for educational Organizations – Requirements with guidance for use là tiêu chuẩn hệ thống quản lý độc lập, được thành lập dựa trên ISO 9001. Khi đạt chứng nhận ISO 21001, các tổ chức sẽ được cung cấp một công cụ quản lý với khả năng đap ứng nhu cầu của học viên cũng như khách hàng. Tiêu chuẩn này tập trung điều chỉnh mối quan hệ giữa cơ sở giao dục với người học, khách hàng và các bên liên quan.

      Tiêu chuẩn này là một trong các tiêu chuẩn của ISO giúp thực hiện mục tiêu thứ 4 trong 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc về Chất lượng giáo dục là Đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện và công bằng và thúc đẩy cơ hội học tập suốt đời cho tất cả mọi người.

     Tiêu chuẩn về HTQLCL cho tổ chức giáo dục ISO 21001:2018 là tiêu chuẩn về hệ thống quản lý độc lập được xây dựng theo cấu trúc cấp cao cho các tiêu chuẩn của ISO về hệ thống quản lý.

     Tiêu chuẩn này đã được chấp nhận thành tiêu chuẩn quốc gia hoàn toàn tương đương TCVN ISO 21001:2019. Các yêu cầu cơ bản của tiêu chuẩn này cũng giống với TCVN ISO 9001 nhưng có những phần mang tính đặc thù cho hoạt động giáo dục.

Việc xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cho Tổ chức giao dục là hết sức cần thiết
Việc xây dựng áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cho Tổ chức giao dục là hết sức cần thiết

ISO 21001:2018 áp dụng cho đối tượng nào?

ISO 21001:2018 đưa ra các quy định mang tính khái quát chung. Bởi vậy, tất cả tổ chức giáo dục, có quy mô lớn hay nhỏ, hoạt động trong lĩnh vực giảng dạy, đều có thể áp dụng. Khi cần thể hiện khả năng của mình trong việc cung cấp, tạo hệ thống giảng dạy phù hợp với quy luật quy định, luật hiện hành, các cơ sở, tổ chức có thể tìm đến chứng nhận ISO 21001:2018. Nhờ việc áp dụng hiệu quả EOMS cùng các quy trình cải tiến hệ thống, tổ chức có thể nâng cao sự hài lòng của khách hàng, học viên.

Tầm quan trọng của tiêu chuẩn ISO 21001:2018

ISO 21001:2018 đưa ra hướng dẫn về cách cung cấp chất lượng trong môi trường đồng sáng tạo tập trung vào sự tương tác giữa đơn vị và học viên. Thông qua các hướng dẫn, tổ chức giáo dục có thể phát triển, cải tiến phương pháp và kỹ năng giảng dạy, xây dựng tài nguyên học tập phong phú. Đối với các cơ sở giáo dục, đây là tiêu chuẩn quan trọng không nên bỏ qua.

Mang lại lợi ích tuyệt vời cho người học và các tổ chức giáo dục trên toàn thế giới. Không chỉ vậy, các bên liên quan như chính phủ, tổ chức phi chính phủ công đoàn… cũng được hưởng lợi từ đầu ra của hệ thống quản lý giáo dục áp dụng tiêu chuẩn này.

Qua đó, giúp nâng cao nhận thức, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu lực và hiệu quả hệ thống quản lý tiên tiến giúp đạt được các mục tiêu chung của xã hội về vấn đề giáo dục.  

Nhanh tay đăng ký dịch vụ tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng tài liệu áp dụng các chuẩn mực được chứng nhận, công nhận vào hoạt động của đơn vị, Công ty GQG sẵn sàng đồng hành cùng Quý Tổ chức, Doanh nghiệp, Đơn vị trong thời kỳ hội nhập và phát triển!

Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline: 0929 613 222

hoặc địa chỉ Email: chatluongtoancauvn@gmail.com