Theo TCVN 11978:2017, quy định các yêu cầu đối với máy lọc nước dùng trong gia đình, có chức năng làm giảm các chất hoà tan, độ đục, vi sinh vật… trong nước bằng sử dụng môi trường lọc hoặc màng lọc thẩm thấu ngược (màng lọc RO) để cung cấp nước dùng cho mục đích ăn uống.

      Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho các máy lọc nước để cung cấp nước uống được đặt ở những nơi công cộng (như tại sân bay, nhà ga, siêu thị , trường học,…)

      Vừa qua, CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CHẤT LƯỢNG TOÀN CẦU (CÔNG TY GQG) đã phối hợp thực hiện dịch vụ đào tạo, tư vấn xây dựng hệ thống tài liệu, hoàn thiện hồ sơ đăng ký đánh giá và cấp giấy chứng nhận hệ thống: Quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015Hệ thống Quản lý Môi trường phù hợp với Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Chứng nhận Máy lọc nước theo Tiêu chuẩn TCVN 11978:2017 và Giám định nước theo QCVN 6-1:2010/BYT cho Công ty TNHH Một thành viên sản xuất và thương mại Hưng Hưng Thành. Địa chỉ: 152/36/24 Lạc Long Quân, Phường 3, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015

      Nhằm nâng cao thương hiệu, uy tín và chất lượng hoạt động, phấn đấu trở thành địa chỉ tin cậy của khách hàng trong việc kinh doanh sản phẩm Máy lọc nước, Công ty TNHH Một thành viên sản xuất và thương mại Hưng Hưng Thành đã đăng ký dịch vụ tư vấn, hỗ trợ hướng dẫn xây dựng tài liệu áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn từ đơn vị Công ty GQG và được tổ chức chứng nhận có năng lực  đánh giá đạt yêu cầu cấp Giấy chứng nhận phù hợp hoàn thiện hồ sơ đăng ký đánh giá và cấp giấy chứng nhận hệ thống: Quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015Hệ thống Quản lý Môi trường phù hợp với Tiêu chuẩn ISO 14001:2015 Chứng nhận Máy lọc nước theo Tiêu chuẩn TCVN 11978:2017 và Cấp Chứng thư giám định nước theo QCVN 6-1:2010/BYT đối với các phạm vi hoạt động của Công ty.

       Nhanh tay đăng ký dịch vụ tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn xây dựng tài liệu áp dụng các chuẩn mực được chứng nhận, công nhận vào hoạt động của đơn vị, Công ty GQG sẵn sàng đồng hành cùng Quý Tổ chức, Doanh nghiệp, Đơn vị trong thời kỳ hội nhập và phát triển!

Hãy liên hệ với chúng tôi qua Hotline 0929 613 222 hoặc địa chỉ Email: chatluongtoancauvn@gmail.com